Cialis är ett läkemedel som hör hemma i gruppen fosfodiesteras typ 5-hämmare. Den aktiva substansen i Cialis är tadalafil. Läkemedlet används för att vid sexuell stimulering låta blodkärlen i penisen avslappnas. På detta vis är det enklare för blod att strömma in i penis, och underlättar uppståendet av en erektion. Du måste ha någon slags erektil dysfunktion för att använda läkemedlet, annars kan du inte få någon hjälp av Cialis.

Cialis kopa online

Erektil dysfunktion är en åkomma för män som innebär att man har problem med att få erektion, eller med att bibehålla erektion när den väl är uppnådd. Cialis kan hjälpa mot detta problem. Du måste erhålla någon slags sexuell stimulans för att Cialis ska kunna fungera. Förspel behövs alltså fortfarande.

Var försiktig

Du bör alltid konsultera din doktor innan bruk av detta läkemedel.

Personer med någon form av hjärtsjukdom är i riskzon när det handlar om sexuella aktiviteter generellt. Dessa kan tära mer på hjärtat än vanligt. Du bör alltid låta den som skriver ut läkemedlet åt dig veta om du har hjärtproblem.

Du ska även direkt avbryta intaget av CIalis och kontakta din läkare om du upplever synförlust eller nedsatt syn.

Kvinnor bör ej bruka läkemedlet.

Du bör även låta din läkare veta om du har något av följande:

 • • Blodcellscancer (leukemi)
 • • Leversjukdom (allvarlig)
 • • Njursjukdom (allvarlig)
 • • Cancer i benmärgen
 • • Sicklecellanemi
 • • Deformerad penis

Cialis biverkningar

De biverkningarna som kan medfölja Cialis är oftast måttliga, eller milda.

Du som upplever någon av dessa effekter bör direkt avstå från intag av Cialis och kontakta läkare:

 • • Utslag/allergiska reaktioner
 • • Smärta i bröst
 • • Erektion under längre tid än vanligt. Om du får erektion som varar i fyra timmar kontinuerligt bör du uppsöka läkare
 • • Erektion som är smärtsam
 • • Synförlust (mer sällsynt)

Intag av läkemedlet

Tadalafil cialisDu ska alltid följa din doktors råd och anvisningar. Vid osäkerhet – tag kontakt med personal på ditt apotek eller vederbörande läkare.

Tabletten intags oralt. Du ska svälja tabletten helt och använda vatten för att skölja ned den. Du behöver inte intaga någon föda innan eller efter du tar tabletten.

10 mg är den rekommenderade intagsdosen. Om patienten skulle uppleva att dosen ej är tillräckligt kan vederbörande läkare om nödvändigt göra en doshöjning till 20 mg.

Den effekt du upplever efter intag av tabletten kan hålla i 36 timmar efter att du ätit den. Du ska senast äta tabletten trettio minuter innan planerat sexuellt umgänge. Du bör inte ta tabletten var dag, utan lämna lite tid emellan gångerna.

Intag av läkemedlet

 • • Har allergi mot tadalafil eller något annat som finns i Cialis.
 • • Redan använder läkemedel som har organiska nitrater i sig, alternativt läkemedel som har kväveoxid-donatorer i sig. Cialis kan öka dessa läkemedels effekt.
 • • Har hjärtsjukdom eller nyss upplevt en hjärtattack.
 • • Lider av för lågt/högt blodtryck.
 • • De föregående sex månaderna har haft en stroke.

Cialis bör förvaras på ett ställe där det är utom åtkomst för något barn. Använd ej läkemedlet efter listat utgångsdatum. Förvara det i förpackningen det kom i. Cialis är känsligt för fukt och bör inte läggas på platser med temperaturer på över 30°C.